ÚvodVýzkum a vývoj Informační podpora
villa di puncak

Informační podpora

Důležité odkazy:

Rada vlády pro výzkum a vývoj: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496
Autorský zákon: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/


Seznam časopisů  vydávaných v ČR a SR v oboru ekonomie s impakt faktorem:

Výběr (ekonomické časopisy) recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

viz Dokumenty ke stažení


Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací _Metodika 2017+  

(ke stažení http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796)

 


Pravidla výpočtu Hodnocení VUT výsledků výzkumu a vývoje

Stanovení bodového hodnocení viz http://www.vutbr.cz/wiki/Hodnocení_VUT


Projektová podpora

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa