Úvod Výzkum a vývoj
villa di puncak

Věda a výzkum

Výzkum a vývoj na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je nedílnou součástí profesních aktivit akademických pracovníků fakulty a studentů doktorského studijního programu. Je orientován na ekonomickou oblast, rozvoj manažerských dovedností, informačních technologií a interdisciplinárních oborů.

Výzkum na Fakultě podnikatelské je vymezen Statutem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Základní a aplikovaný výzkum prováděný na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je orientován na rozvoj ekonomických a manažerských vědních disciplín a na spolupráci s podniky při řešení ekonomicko-manažerských problémů.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu ekonomiky pokrývá následující oblasti, a to:

-      determinanty nabídky a poptávky na trzích výrobních faktorů,

-      udržitelnost podniků/organizací,

-      primární trhy cenných papírů,

-      finanční systém a finanční trhy a jejich vliv na světovou ekonomiku,

-      soft modely v oblasti investičního rozhodování v podmínkách High Tech podniků,

-      competitive intelligence.

Vědeckovýzkumné zaměření Ústavu financí pokrývá tři základní oblasti, a to:

-      finanční management,

-      daně a daňové plánování,

-      účetnictví.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu managementu pokrývá následující oblasti, a to:

-      podnikový management a podnikatelství,

-      řízení výroby a logistika,

-      marketing a obchod,

-      komplexní modely chování manažerů.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu informatiky pokrývá následující oblasti, a to:

-    posuzování efektivnosti informačních systémů pro plánování podnikových zdrojů

     a podporu manažerského rozhodování, včetně návrhů na jejich optimalizace,

-   používání pokročilých matematických a statistických metod v ekonomických

    modelech.

Výsledky výzkumu jsou pravidelně publikovány v odborných časopisech, na konferencích a v odborných knihách.  Od roku 2007 je Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně vydavatelem  vědeckého časopisu Trendy ekonomiky a managementu, jehož  posláním je publikovat recenzované původní vědecké práce z oblasti ekonomiky a managementu. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je indexován v EBSCO, ERIH PLUS, EZB, Google Scholar, Index Copernicus, ProQuest, Ulrich's, ROAD. 

Kontakty:

Proděkanka pro vědu a výzkum

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: +420 54114 3738
místnost: P565

Oddělení pro tvůrčí činnost a doktorské studium

Ing. Simona Reková
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel: + 420 54114 2815
místnost: P372

Oddělení podpory projektů

Ing. Klára Kamlerová, Ph.D.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel: + 420 54114 2880
místnost: P573

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa