ÚvodStudium Doktorských studijních oborů
villa di puncak

Doktorské studium

Fakulta podnikatelská VUT v Brně má právo uskutečňovat doktorské studium v prezenční a kombinované formě studia v doktorském studijním programu Ekonomika a management se studijními obory Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance a doktorském studijním programu Economics and Management (výuka probíhá v anglickém jazyce) se studijními obory Company Management and Economics a Corporate Finance na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j.: 29 563/2011 ze dne 17. října 2011 na dobu do 1. listopadu 2019.

Práce doktoranda kromě přípravy a skládání zkoušek, participace na výuce odborných předmětů zahrnuje i výzkumnou a publikační činnost, související s tématem disertační práce.

Výstupem výzkumu jsou různé formy publikací, zejména monografie, kapitola v knize, článek ve vědeckém časopisu, příspěvek na konferenci, výzkumná zpráva.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada.

Odpovědnost: REKOVÁ Simona, Ing.
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa